Demo

ANBI

anbiANBI en de nieuwe Geefwet

Stichting Open Monumenten Comité Zutphen heeft de status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). De nieuwe Geefwet bevat een aantal maatregelen die giften aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling extra aantrekkelijk maken.
De Europese Commissie heeft 20 maart 2013 het extra belastingvoordeel voor giften aan culturele instellingen -waaronder het Jeugdcultuurfonds- goedgekeurd. Omdat de goedkeuring lang op zich heeft laten wachten is de regeling met een jaar verlengd tot en met de belastingaangifte over 2017. Particulieren mogen voor de inkomstenbelasting 25% meer aftrekken dan ze geven. Voor hen kan het extra belastingvoordeel oplopen tot € 650. Bedrijven mogen voor de vennootschapsbelasting de aftrek van hun gift met 50% verhogen. Voor hen kan het extra voordeel oplopen tot € 625.
Op initiatief van de Rijksoverheid is in samenspraak met de cultuursector een campagne gestart om het geven aan cultuur onder de aandacht te brengen: "Cultuur, Daar Geef Je Om". Op www.daargeefjeom.nl is informatie te vinden voor zowel potentiële gevers als voor culturele instellingen over de extra aftrek en over de fiscale faciliteiten.

Particulieren
Voor particuliere gevers geldt, dat bij de aangifte inkomstenbelasting 125% van het bedrag van de gedane gift aftrekbaar is. Deze verhoogde aftrek is van toepassing op een maximum aan giften van € 5.000. Overigens, uw eenmalige giften zijn slechts beperkt aftrekbaar. Alleen dat deel van de totale giften op jaarbasis hoger dan 1 % (tot maximaal 10 %) van uw verzamelinkomen komt voor aftrek in aanmerking.

BV's, NV's, verenigingen en stichtingen
BV's, NV's, verenigingen en stichtingen kunnen giften aan een culturele ANBI aftrekken voor de vennootschapsbelasting. De niet-aftrekbare drempel van € 227 is komen te vervallen. Het totaal aan aftrekbare giften mag in plaats van 10% nu maximaal 50% van de winst bedragen, maar moet wel onder de € 100.000 blijven. Voor de vennootschapsbelasting geldt dat 150% van het bedrag van de gedane gift in aftrek mag worden gebracht. Ook in de vennootschapsbelasting geldt dat deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5.000 van de aan culturele instellingen gedane giften.
Deze extra giftenaftrek kan voor het eerst worden aangegeven bij de aangifte over het belastingjaar 2012. Deze aangifte doet men in 2013.

Meer informatie over aftrekbaarheid van giften aan een culturele ANBI is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Beschikking nummer: 852915688
 • l whf
 • l zutphen
 • l historie
 • l hoffman
 • l dijkhof
 • l terlak
 • l wolters
 • l kappert
 • l brock
 • l linova
 • l ambagtsheer
 • l kraus
 • l hampshire
 • l torenstad
 • l dijkman
 • l luijendijk
 • l christiaans
 • l rouweler
 • l burgers
 • l huerninkl
 • l tenhaken
 • l krans
F icon.svg

Copyright © 2018 Open Monumentendag Zutphen | Webdesign Berthil.nl / Buro Zutphen