Demo

ANBI

anbiStichting Open Monumenten Comité Zutphen heeft de status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat giften fiscaal ruim afgetrokken mogen worden voor de inkomstenbelasting.

Meer weten?
Klik hier voor uw fiscale voordeel als particulier.
Klik hier voor uw fiscale voordeel als bedrijf.
Voor uitgebreide informatie kunt u de ook de website van de Belastingdienst bezoeken.

Gegevens ANBI per 1-1-2018
Contactgegevens: Stichting Open Monumenten Comité Zutphen, Berkelsingel 30, 7201 BL Zutphen

Beschikking nummer:
 852915688

Bestuurssamenstelling:

- H.J. Hissink-Kapper, voorzitter
- E.A.G. van Schie, vice-voorzitter/secretaris
- S.K.W. Heyl, penningmeester

Beloningsbeleid:
allen zijn onbezoldigd bestuurder
Beleid: Beleidsplan
Financiële verantwoording: Jaarrekening 2017
Verslag van activiteiten: Jaarverslag 2017

Doelstelling:
1. Het organiseren van open monumentendagen met ondersteunende culturele activiteiten, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
2. De stichting beoogt het algemeen nut.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
 • 00
 • 11
 • 22
 • 22
 • 22
 • 22
 • 22
 • 22
 • 22
 • 22
 • 22
 • 22
 • 22
 • 22
 • 22
 • 22
 • 22
 • 22
 • 22
 • 22
F icon.svg

Copyright © 2020 Open Monumentendag Zutphen | Website door Buro Zutphen